Gebelik Hesaplama

anneler için bilgi ansiklopedisi..

Tüp Bebek Başarı Oranı


Tüp bebek tedavisinin başarıyı etkileyen hastayla ilgili ve tedavinin gerçekleştiği merkezle ilgili olmak üzere pek çok faktörü söz konusudur…

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları ve başarıyı etkileyen faktörler

Hastalar ile ilgili başlıca faktörler
1. Kadının yaşı
2. Yumurtalık rezervini belirleyen hormonal değerleri ( FSH, AMH)
3. Tüp bebek uygulama nedeni ( Tek bir sorun veya birden fazla sorun)
4. Yumurta ,sperm ve embryo sayı ve kalitesi
5. Embryoların tutunup gebeliğin gerçekleşeceği rahmin durumu.

Merkezle ilgili faktörler
1. Yumurtaların geliştirmesi aşamasında kullanılan ilaçlar ve bu ilaçların veriliş şekli, dozu
2. Tüp bebek tedavisinin gerçekleştirildiği merkezdeki ekibin (doktor, hemşire, embryologlar..) deneyimi ve el becerisi
3. Embryoların transfer edildiği gün, transfer ediliş şekli

Unutulmamalıdır ki tüp bebekte gerçek başarı pozitif çıkan gebelik testi değil, canlı doğum oranlarıdır. (Gerçekleştirilen her embryo transferi başına eve bebek götürme oranları) Başarı oranları merkezler arasında, doğal olarak çok değişkenlik göstermekle beraber, bir kliniğin yaklaşık %40 gebelik oranı ve %25 eve bebek götürme oranları ile çalışıyor olması istenir.

Tüp bebek tedavisinin riskleri (yan etkileri) nelerdir ?

Yumurtaların geliştirmesi aşamasında kullanılan ilaçlara bağlı yumurtalıkların aşırı büyümesi (OHSS): Yumurtalıklar aşırı büyüyerek şişmiştir; karın ve göğüs boşluğunda sıvı birikimi olabilir, çoğu kez şişkinlik, karın ve kasık ağrısı, gaz hissi, bulantı, iştahsızlık eşlik eder. Hafif- orta ve şiddetli olmak üzere üç değişik seyirde olabilir. Hafif ve orta şiddette hastalar yakından takip edilir ancak çoğu kez hastanede kalma gerekmez. Gebelik gerçekleşmediği takdirde hızlıca ortadan kaybolan bu tablo, gebelik oluşursa haftalarca devam edebilir. Hastaların %1-2’sinde şiddetli OHSS gelişir ve bu hastalar hastanede takip edilmelidir.

Yumurta toplama işlemi ile ilgili riskler: İğne ile transvajinal olarak yapılan bu işlemin nadir olarak kanama, enfeksiyon,barsak, mesane veya kan damarına kaza ile hasar verme riskleri mevcuttur. Ancak 1000 hastadan nerdeyse birinde gelişen bir komplikasyon yüzünden cerrahi bir müdahaleye gerek duyulur.

Çoğul gebelik : Birden fazla sayıda embryo transfer edildiği durumlarda çoğul gebelik olasılığı artar. Bazı hastaların ikiz veya üçüz gebelik sonucunu mutlulukla karşılamasına rağmen , aslında çoğul gebelikler anne için çok kolay bir şey değildir.


Yorum Yazın