Gebelik Hesaplama

anneler için bilgi ansiklopedisi..

Hiperejenik barsak nedir?

1

Hiperejenik barsak nedir? Hiperejenik barsak sendromu nasıl meydana gelir? Hiperejenik barsak alanları izlenen fetusların büyük bölümünde (%50-80) bir problem oluşmaz, sağlıklı olurlar. Fakar nadir olarak aşağıdaki anomalilerle ilişkisi olduğu gösterilmiştir:

– Down sendromu ve diğer kromozomal anomaliler

– Kistik fibrozis

– CMV gibi enfeksiyonlar

– Barsak tıkanıklığı

– Amnion suyu içerisine kanama olması ve fetusun bunu yutmasından kaynaklanabilir

– Özellikle ileri aylarda barsaklardaki mekonyum da bu görüntüyü verebilir

– Koryoamniyonit (amnion sıvısı ve zarlarının enfeksiyonu) varlığında amniyon sıvısındaki gaz yapıcı bakterilerin yutulması da bu görüntüye sebep olabilir

Aralıklı ultrason takipleri ile ekojenik barsak varlığının devamı veya kaybolması izlenmelidir. Detaylı ultrasonografi ile buna eşlik edebilecek diğer anomalilerin varlığı değerlendirilmelidir. Ekojenik barsak saptandığında yapılabilecek diğer test ve değerlendirmeler konusunda henüz net bilgi ve kararlar yoktur. Yapılan ultrasonografi ve diğer tarama test sonuçlarına göre kromozomal anomali, kistik fibrozis, CMV – toxoplazma gibi enfeksiyonları araştırmak amacıyla amniosentez yapılması gerekebilir. Fetus gelişme geriliği ve oligohidramnios açısından yakın takiple izlenmelidir.

Eşlik eden başka bir anomali bulunmamışsa , yapılan diğer değerlendirmeler ve testler normalse yani izole ekojenik barsak izlenen fetuslarda normal fetuslara göre daha kötü gebelik sonuçları izlenmemiştir.


Yorum Yazın