Gebelik Hesaplama

anneler için bilgi ansiklopedisi..

Aile planlaması nedir

11

Aile planlaması nedir? Aile planlaması nasıl yapılır? Aile planlaması, ailelerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve sağlıklı aralıklarla, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları demektir. Aile planlaması çocuk sayısını kısıtlamak demek değildir. Aile planlaması çalışmaların temel amacı ailenin sağlığını korumak ve onların mutlu yaşamalarını sağlamaktır. Aile planlaması çalışmaları ile çiftlere gebe kalmak ve doğum yapmak için en uygun koşulların neler olduğu öğretilir. Gebelikler arasında belli bir süre bırakılarak anne ve çocuk sağlığının korumaktır. Bu hizmet ailedeki kişi sayısını sınırlandırma anlamı taşımaz.

Çocuk sağlığı da çok ve sık doğumdan etkilenmektedir. Doğumlar arasında geçen süre 2 yıldan azsa bir önceki çocuğun ölüm tehlikesi yaklaşık %50 oranında artmaktadır.

En az iki yıl ara ile doğan çocuklar daha sık aralıklarla doğan çocuklara göre fiziksel ve zihinsel açıdan daha iyi gelişmektedirler.

İki yaşın altındaki bir çocuğun sağlığını ve gelişimini tehdit eden en büyük tehlike ailede yeni bir bebeğin dünyaya gelmesidir.

Bir anne bedeninin gebelik ve doğum etkilerinden tam olarak kurtulabilmesi için iki yıllık bir sürenin geçmesi gerekir.


Yorum Yazın